Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:56705
Kategória:AFD
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Jazyk ako jav koncepčný, zďaleka nie náhodný. Poznámky k slovenskému prekladu Čierneho havrana [print]
Zdroj:Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore [print] : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 27. 9. 2017 na Katedre ukrajinistiky Inštitútu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2018
Lokácia:s. 110-121
ISBN:978-80-555-1997-5
Ohlas:[5] SMIHER, Taras 2018. Ukrainian translation workshop in Priashiv. Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore: Zbornik príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Inštitutu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Jarmila Kredátusová, Ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018. 216 s. (Opera Translatologica; 6/2018). In East European Journal of Psycholinguistics : print, elektronický dokument, ISSN 2312-3265; 2313-2116. Ukrajina, 2018, Roč. 5, č. 2, s. 118-120. Dostupný na internete <https://zenodo.org/record/2583730#.XZW1lqj7SUk>
Ohlas:[5] ROMAŇUK, Julija, VOZŇUK, Julija 2018. Pereklad jak obraz Ukrajiny v slovianskomu sviti. In Ukrainska Mova : print, ISSN 1682-3540. 2018, Roč. 67, č. 3, s. 120-123.