Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:455545
Kategória:ACB
Autor:Paľa Gabriel (25%)
Autor:Popovič Jurij (25%)
Autor:Halagová Emília (25%)
Autor:Volková Nikol (25%)
Názov:Mediácia a jej význam pre človeka a spoločnosť [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021
Rozsah:352 s.
ISBN:978-80-555-2883-0
Ohlas:[6] TOPORCER, Robert 2022. Paľa Gabriel, Popovič Jurij, Halagová Emília, Volková Nikol: Mediácia a jej význam pre človeka a spoločnosť. Prešov : Prešovská univerzita, 2021. 352 s. ISBN 978-80-555-2883-0. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2022, roč. 11, č. 11, s. 87-88. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%202022-1.pdf>
Ohlas:[4] MAČEJ, Róbert 2022. Mediácia ako prostriedok na zmiernenie dopadov viktimizácie. In Mediácia – pomoc pre človeka a spoločnosť. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 159. ISBN 978-80-555-2940-0.
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal 2022. Civilná mediácia – cesta k rýchlemu a efektívnemu riešeniu rodinných konfliktov. In Mediácia – pomoc pre človeka a spoločnosť. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 81. ISBN 978-80-555-2940-0.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060