Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:455421
Kategória:ADF
Autor:Veverka Mário (100%)
Názov:Fokalizácia ako forma destabilizácie „pevných názorov“ (na príklade analýzy obrazu Nemcov a Poliakov v románe Levinov mlyn Johannesa Bobrowského) [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 12, č. 47. - Prešov, (2021), s. 86-94
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo47-48.html
Oblasť výskumu:020