Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:455068
Kategória:ADF
Autor:Živčák Ján (100%)
Názov:K dvom slovenským prekladom Aucassina a Nicoletty (2/2) [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 12, č. 47. - Prešov, (2021), s. 115-133
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo47-48.html
Oblasť výskumu:020