Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:454969
Kategória:ABB
Autor:Kopčáková Slávka (70%)
Autor:Oriňáková Slavka (30%)
Názov:Estetika a estetická výchova v diele Tobiasa Gottfrieda Schröera [print]
Zdroj:Tobias Gottfried Schröer (1791 – 1850). Estetika ako vízia lepšieho človeka [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Lokácia:s. 65-155 [5,8 AH]
ISBN:978-80-555-2767-3
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040