Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:454858
Kategória:ADE
Autor:Čuchtová Iveta (100%)
Názov:Z analýzy edukačných situácií vo vyučovaní materinského jazyka (tvorba naratívneho textu) [print, elektronický dokument]
Zdroj:Didaktické studie [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Praha, (2021), s. 104-124
ISSN:1804-1221. - ISSN 2571-0400
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060