Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:454172
Kategória:ADF
Autor:Župina Miroslav (50%)
Autor:Aleksiejuk Artur (50%)
Názov:Teologické dedičstvo a duchovný odkaz svätého Symeóna Nového Teológa [print]
Zdroj:Acta Patristica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 24. - Prešov, (2021), s. 67-81
ISSN:1338-3299. - ISSN 2644-5026
Oblasť výskumu:020