Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:453747
Kategória:ADM
Autor:Hečková Jaroslava (25%)
Autor:Kolesárová Stela (25%)
Autor:Chapčáková Alexandra (25%)
Autor:Ratnayake Kaščáková Dagmara (25%)
Názov:Research of comparative advantages in the context of determinants of cross-border mergers and acquisitions in the European area [print, elektronický dokument]
Zdroj:Montenegrin Journal of Economics [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 17, č. 4. - Podgorica, (2021), s. 181-188
ISSN:1800-5845. - ISSN 1800-6698
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:060