Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:453423
Kategória:ACB
Autor:Jašková Anna (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Sociálno-politické aspekty sociálnej práce [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:126 s.
ISBN:978-80-555-2800-7
Ohlas:[6] GARBARČÍK, Peter 2021 [cit. 2022-05-01]. Sociálno-politické aspekty sociálnej práce I. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2021 [cit. 2022-05-01], roč. 7, č. 2, s. 74-75. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/29623/Journal%20Socioterapie%202_2021_final_15.3.pdf>
Oblasť výskumu:060