Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:452479
Kategória:ADE
Autor:Ivanková Viera (34%)
Autor:Gavurová Beáta (33%)
Autor:Rigelský Martin (33%)
Názov:Alcohol consumption from a social and economic perspective: a review study [print, elektronický dokument]
Zdroj:Adiktologie [print, elektronický dokument] : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí
Lokácia:Roč. 21, č. 3. - Praha, (2021), s. 167-177
ISSN:1213-3841. - ISSN 2570-8112
URL:http://dx.doi.org/10.35198/01-2021-002-0005
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:170
Oblasť výskumu:110