Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:451645
Kategória:ADM
Autor:Korauš Antonín (25%)
Autor:Gombár Miroslav (25%)
Autor:Vagaská Alena (20%)
Autor:Bačík Radovan (20%)
Autor:Korba Peter (5%)
Autor:Černák Filip (5%)
Názov:Bitcoin price as one of basic cryptocurrencies in relation to the basic stock market‘s indicators [elektronický dokument]
Zdroj:Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Vilnius, (2021), s. 552-569
ISSN:2345-0282
URL:http://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol9_No2_print.pdf
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:140
Oblasť výskumu:220