Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:451586
Kategória:ADF
Autor:Vravec Ján (50%)
Autor:Korečko Jaroslav (50%)
Názov:Modely a konsekvencie finančného správania sa nízkopríjmových skupín obyvateľov SR [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Prešov, (2021), s. 25-32
ISSN:1339-0260
Oblasť výskumu:080