Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:451224
Kategória:ADM
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Autor:Tomková Anna (50%)
Názov:Analysis of machiavellian behavior in business environment – questionnaire CASADI [print, elektronický dokument]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Hradec Králové, (2021), s. 281-284
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
Oblasť výskumu:080