Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:450438
Kategória:ADM
Autor:Lukáč Marek (50%)
Autor:Lukáčová Silvia (20%)
Autor:Bolfíková Eva (20%)
Autor:Pirohová Ivana (10%)
Názov:Education at second chance schools during the first wave of the COVID-19 pandemic in Slovakia – tools, methods, effectiveness [print, elektronický dokument]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Hradec Králové, (2021), s. 162-170
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
Oblasť výskumu:010