Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:449455
Kategória:ADE
Autor:Mitka Marek (100%)
Názov:Plastickosť matérie alebo k povahe experimentovania v prózach Jáchyma Topola, Edmunda Hlatkého a Ziemowita Szczereka (Náčrt problematiky) [print] : (náčrt problematiky)
Zdroj:Bohemica Olomucensia [print] : časopis pro filologická a mezioborová studia
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Olomouc, (2021), s. 102-123
ISSN:1803-876X
Oblasť výskumu:020