Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:448982
Kategória:ADM
Autor:Fraňková Soňa (20%)
Autor:Lunova Mariia (6%)
Autor:Gottfriedova Halima (6%)
Autor:Šenkeríková Renata (6%)
Autor:Neřoldová Magdaléna (6%)
Autor:Kováč Jozef (6%)
Autor:Kieslichová Eva (6%)
Autor:Lánská Věra (6%)
Autor:Urbánek Petr (6%)
Autor:Spicak Julius (6%)
Autor:Jirsa Milan (6%)
Autor:Šperl Ján (20%)
Názov:Liver stiffness measured by two-dimensional shear-wave elastography predicts hepatic vein pressure gradient at high values in liver transplant candidates with advanced liver cirrhosis [print, elektronický dokument]
Zdroj:PLoS One [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 16, č. 1. - San Francisco, (2021), s. 1-18
ISSN:1932-6203
Oblasť výskumu:180