Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:447322
Kategória:AAB
Autor:Ološtiak Martin (37%)
Autor:Ivanová Martina (30%)
Autor:Palková Lenka (16%)
Autor:Vužňáková Katarína (17%)
Názov:Slovník slovotvorných prostriedkov v slovenčine [print, elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:675 s.
ISBN:978-80-555-2803-8
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak24
Ohlas:[4] 2022. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Implicitné znalosti dieťaťa o slovotvornom hniezde. In Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 428. ISBN 978-80-555-2963-9.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:010