Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:447034
Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Ondrijová Ivana (50%)
Názov:Analýza machiavelistických prejavov v kontexte zaradenia zamestnancov v organizácii [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 4. - Prešov, (2021), s. 130-139
ISSN:1339-3189
URL:https://www.mladaveda.sk/casopisy/2021/04/04_2021_13.pdf
Oblasť výskumu:080