Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:446976
Kategória:ADM
Autor:Horváthová Jarmila (34%)
Autor:Mokrišová Martina (33%)
Autor:Petruška Igor (33%)
Názov:Selected methods of predicting financial health of companies: neural networks versus discriminant analysis [elektronický dokument]
Zdroj:Information [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 12. - Bazilej, (2021), s. 1-23
ISSN:2078-2489
Oblasť výskumu:080