Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:446840
Kategória:ADF
Autor:Bačinský Tomáš (80%)
Autor:Hrabčáková Gabriela (20%)
Názov:Disinformation recognition in Slovak management [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 4. - Prešov, (2021), s. 32-37
ISSN:1339-3189
URL:https://www.mladaveda.sk/casopisy/2021/04/04_2021_02.pdf
Oblasť výskumu:240
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:060