Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:445735
Kategória:ADF
Autor:Zigová Michaela (40%)
Autor:Petrejčíková Eva (20%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (20%)
Autor:Boroňová Iveta (10%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Názov:Profily vybraných biomarkerov v skupine slovenských pacientov vo vzťahu k atriálnej fibilácii [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 24, č. 1-2. - Bratislava, (2021), s. 28-34
ISSN:1336-5827
Oblasť výskumu:130