Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:445326
Kategória:ADE
Autor:Šafraňoš M.I. (30%)
Autor:Zapotoková Mariana (30%)
Autor:Suchovija M.I. (20%)
Autor:Petruľak V.I. (10%)
Autor:Šafraňoš I.I. (10%)
Názov:Elektronnaja ionizacija molekul citozina [elektronický dokument]
Zdroj:Elektronnaja obrabotka materialov [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 57, č. 2. - Kišiňov, (2021), s. 42-47
ISSN:0013-5739. - ISSN 2345-1718
Oblasť výskumu:091
Oblasť výskumu:150
Oblasť výskumu:170