Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:441066
Kategória:ACB
Autor:Balogová Beáta (50%)
Autor:Boriščáková Miriama (50%)
Názov:Prolegoména kvantitatívneho výskumu v sociálnej práci [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:123 s.
ISBN:978-80-555-2799-4
Ohlas:[6] HAMADEJ, Martin 2021 [cit. 2021-04-28]. Prolegoména kvantitatívneho výskumu v sociálnej práci. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2021 [cit. 2021-04-28], roč. 7, č. 2, s. 68-69. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/29623/Journal%20Socioterapie%202_2021_final_15.3.pdf>
Oblasť výskumu:060