Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:438931
Kategória:ACB
Autor:Jenčová Sylvia (60%)
Autor:Vašaničová Petra (40%)
Názov:Finančné výpočty v praxi rozhodovacích jednotiek [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2021
Rozsah:170 s.
ISBN:978-80-8165-442-8
Ohlas:[4] 2023. MAŤOVČÍKOVÁ, D., HAVJEROVÁ, J. Ex post a ex ante analýza vybraného podniku. In Aplikácia moderných trendov v kvantitatívnych metódach vo výučbe finančných a manažérskych predmetov : (konferenčný zborník recenzovaných príspevkov projektu KEGA, projekt č. 001PU-4/2022). 1. vyd. Prešov : Bookman, 2023, s. 175, 182. ISBN 978-80-8165-507-4.
Oblasť výskumu:080