Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:438552
Kategória:ADC
Autor:Coranič Jaroslav (100%)
Názov:The liquidation of the Greek Catholic church in communist Czechoslovakia, 1948–50 [print, elektronický dokument]
Zdroj:Journal of ecclesiastical history [print]
Lokácia:Roč. 72, č. 3 (2021), s. 590-610
ISSN:1469-7637. - ISSN 0022-0469
Ohlas:[3] LONGAUEROVÁ, Drahomíra 2022. The Church-state relations in Czechoslovakia, 1948-1951 in the British local press (I) (Part 1). In Collectanea lectionum theologicarum 17 (II/2022) [CD-ROM]. 1. vyd. Užhord : Patent, 2022, s. 95, 99, 106, 110. ISBN 978-617-589-222-0.
Ohlas:[3] LONGAUEROVÁ, Drahomíra 2022. The Church-state relations in Czechoslovakia, 1948-1951 in the British local press (II) (Part 2). In Collectanea lectionum theologicarum 18 (III/2022) [CD-ROM]. 1. vyd. Užhorod : Patent, 2022, s. 102. ISBN 978-617-589-229-9.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030