Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:438486
Kategória:ADF
Autor:Čuchráč Lukáš (26%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (22%)
Autor:Firment Jozef (10%)
Autor:Šimonová Jana (10%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Autor:Vašková Janka (22%)
Názov:Primárne výsledky skríningu polymorfizmov plazmatickej cholínesterázy zodpovedných za jej zníženú aktivitu [print]
Zdroj:Laboratórna diagnostika [print] : recenzovaný časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií
Lokácia:Roč. 26, č. 2. - Bratislava, (2021), s. 54-59
ISSN:1335-2644
Oblasť výskumu:180
Oblasť výskumu:130