Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:437904
Kategória:ADE
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Modely symetrie s prvkami hudby v matematickej edukácii [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Olomouc, (2021), s. 43-49
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol3No1/Vol3No1_Pridavkova.pdf
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:240