Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:437874
Kategória:ADE
Autor:Hnatová Jana (100%)
Názov:Výhody a úskalia inkorporácie „nových“ digitálnych technológií do matematickej edukácie [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Olomouc, (2021), s. 15-24
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol3No1/Vol3No1_Hnatova.pdf
Ohlas:[3] 2022. MOKRIŠ, Marek. Stavby z kociek s využitím technológie rozšírenej reality. In Elementary Mathematics Education 2022 : Liberec, April 21-23, 2022 : Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole=New challenges in mathematical education in primary school : sborník abstraktů=book of abstracts. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2022, s. 35.
Ohlas:[3] 2022. MOKRIŠ, Marek. Analýza inkorporácie technológie rozšírenej reality do školskej matematiky – úroveň ISCEDI. In Zagadnienia pedagogiczne w kontekście kształcenia i wychowania. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. 1. vyd. Nowy Sacz : Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Saczu, 2022, s. 141. ISBN 978-83-65575-95-1.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:240