Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:437050
Kategória:ADE
Autor:Oboňa Jozef (20%)
Autor:Ježek Jan (20%)
Autor:Fogašová Katarína (20%)
Autor:Manko Peter (20%)
Autor:Korneyev V.A. (20%)
Názov:The moth fly Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) in Ukraine [elektronický dokument]
Zdroj:Ukrainska entomofaunistyka [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 3. - Kyiv, (2021), s. 13-16
ISSN:2078-9653
URL:https://zenodo.org/record/5749486#.Ya9wtd_MIdU
Ohlas:[1] 2022. JAUME-SCHINKEL, S., MORELLI, A., KVIFTE, G.M. et al. What's inside the hole? A review of European dendrolimnetic moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae). In Diversity [online], ISSN 1424-2818. 2022 [2022-08-10], roč. 14, č. 7, art. no. 7. SCOPUS; WOS:000833678600001. Dostupný na internete <https://www.mdpi.com/1424-2818/14/7/532/htm>
Ohlas:[3] 2022. GÖKCE, Didem. Little known aspects of aquatic insects: Myiasis. In Acta Aquatica Turcica [online], ISSN 2651-5474. 2022 [cit. 2022-09-26], roč. 18, č. 3, s. 367. Dostupný na internete <https://dergipark.org.tr/en/pub/actaquatr/issue/72271/1074940>
Ohlas:[1] 2022. MORELLI, A., BISCACCIANTI, A.B. Contribution to the knowledge of non-phlebotomine Psychodidae (Diptera nematocera) from Central Italy. In Redia, ISSN 0370-4327. 2022, roč. 105, s. 123-129. SCOPUS.
Oblasť výskumu:100
Oblasť výskumu:130