Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:432119
Kategória:ADF
Autor:Berinšterová Marianna (40%)
Autor:Magdová Monika (40%)
Autor:Fuchsová Katarína (10%)
Autor:Kapová Jana (10%)
Názov:Procrastination among more/less conscientious students. The role of self-control and academic motivation [elektronický dokument]
Zdroj:Človek a spoločnosť [elektronický dokument] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 24, č. 2. - Košice, (2021), s. 19-34
ISSN:1335-3608
URL:http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/163231722802-berinsterova-et-al.pdf
Oblasť výskumu:060