Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:431244
Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Foucault: Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Petrus, 2021
Rozsah:250 s.
ISBN:978-80-89913-63-3
Ohlas:[5] 2021. RAŠEVOVÁ, Simona. Vladislav Suvák, Foucault. Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej. In Reflexe : print, elektronický dokument, ISSN 0862-6901; 2533-7637. Praha, 2021, č. 60, s. 218-227. Dostupný na internete <https://karolinum.cz/casopis/reflexe/rocnik-2021/cislo-60/clanek-9494>
Ohlas:[2] 2021. ŠVIHURA, Lukáš Arthur. Postmoderná morálka a Kantova etika. In Studia Philosophica Kantiana : print, elektronický dokument, ISSN 1338-7758; 2585-7673. Prešov, 2021, Roč. 10, č. 2, s. 21-41. WOS CC.
Ohlas:[6] 2022. MICHALCO, Damián. Foucalt (Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej). In Annales Scientia Politica : vedecký recenzovaný časopis vydávaný Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1339-0732. 2022, roč. 11, č. 1, s. 53-55. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/42801/06_ASP_2022_1_Michalco.pdf>
Oblasť výskumu:020