Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:430113
Kategória:ADM
Autor:Kuzyšin Bohuslav (50%)
Autor:Schavel Milan (50%)
Názov:Vybrané aspekty profesionalizácie sociálnej práce z pohľadu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na Slovensku [print]
Zdroj:Sociální práce [print, elektronický dokument] : nabízíme spojení teorie s praxí : ponúkame spojenie teórie s praxou
Lokácia:Roč. 21, č. 5. - Brno, (2021), s. 22-42
ISSN:1213-6204. - ISSN 1805-885X
Ohlas:[3] REPKOVÁ, Kvetoslava 2022 [cit. 2022-06-16]. Reforming disability assessment. Implications for social work as human-rights profession. Lódž : Uczelna Nauk Spolecznych w Lódži, 2022 [cit. 2022-06-16], s. 112. ISBN 978-83-64838-39-2. Dostupný na internete <https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/reforming_disability_assessment_kr_2022.pdf>
Oblasť výskumu:060