Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:429706
Kategória:ADE
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Skúmanie vzťahu medzi kritickým myslením a morálnym usudzovaním – empirické zistenia [print]
Zdroj:Aplikovaná psychologie [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 10. - Terezín, (2021), s. 809-821
ISSN:2336-8276
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060