Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:429617
Kategória:ADF
Autor:Vravec Ján (50%)
Autor:Korečko Jaroslav (50%)
Názov:Analytický pohľad na dopady pandémie COVID-19 na nízkopríjmové domácnosti v SR [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2021), s. 4-11
ISSN:1339-0260
Oblasť výskumu:080