Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:424373
Kategória:ADM
Autor:Fedorko Igor (25%)
Autor:Fedorko Richard (25%)
Autor:Gavurová Beáta (25%)
Autor:Bačík Radovan (25%)
Názov:Social media in the context of technology acceptance model [elektronický dokument]
Zdroj:Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Vilnius, (2021), s. 519-528
ISSN:2345-0282
URL:https://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol9_No1_print.pdf
Ohlas:[1] BELÁS, J., AMOAH, J., DVORSKÝ, J. et al. 2021. The importance of social media for management of SMEs. In Economics & Sociology : Journal of scientific papers, ISSN 2071-789X. 2021, vol. 14, no. 4, s. 118-132. SCOPUS;WOS:000745009700007.
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:110