Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:424362
Kategória:ADM
Autor:Bačík Radovan (25%)
Autor:Gavurová Beáta (25%)
Autor:Fedorko Igor (25%)
Autor:Fedorko Richard (25%)
Názov:Website quality factor as a multidimensional construct and its impact on the use of e-banking [elektronický dokument]
Zdroj:Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Vilnius, (2021), s. 542-557
ISSN:2345-0282
URL:https://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol9_No1_print.pdf
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:110