Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:424311
Kategória:AAB
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:P/r/ózy po roku 2000 [print]
Vydavateľské údaje:Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021
Rozsah:216 s.
ISBN:978-80-89763-67-2
Ohlas:[4] 2021. KLAPÁKOVÁ, Mária. Modelovanie príznakového priestoru v románoch Ivany Dobrakovovej Bellevue a Pod slnkom Turína. In K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. : semiopoetické a tematologické výzvy. Prešov : Filozofická fakulta, 2021, s. 59. ISBN 978-80-555-2869-4.
Ohlas:[4] 2022. SIVČOVÁ, Stanislava. Medzi umeleckou a populárnou prózou. Inšpirácie a ašpirácie tzv. literatúry stredu. Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2022, s. 131. ISBN 978-80-89763-83-2.
Ohlas:[6] 2022. PALKOVIČOVÁ, Eva. K detailom, prameňom, archívom. In Knižná revue : mesačník o knihách, ISSN 1210-1982. 2022, roč. 32, č. 7-8, s. 53.
Ohlas:[6] 2022. ČÚZY, Ladislav. Sedem mien prózy po roku 2000. In Knižná revue : mesačník o knihách, ISSN 1210-1982. 2022, roč. 32, č. 4, s. 28.
Ohlas:[4] 2021. KLAPÁKOVÁ, Mária. Ivana Dobrakovová (1982). Matky a kamionisti. In TOP 5 : (slovenská literárna scéna 2018 v odbornej reflexii). Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021, s. 152. ISBN 978-80-89763-92-4.
Ohlas:[8] 2022. DAROVEC, Peter. Vedecká kritika, kritická veda v knihe Marty Součkovej P/r/ózy po roku 2000. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, ISSN 2644-4631. 2022, roč. 4, č. 6-7, s. 32-33.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040