Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:422793
Kategória:ADM
Autor:Hladush Viktor (25%)
Autor:Symko Alla (25%)
Autor:Havrilov Oleksiy (25%)
Autor:Šilonová Viera (25%)
Názov:Level-balanced psychomotor support program for preschool children with Intellectual Disabilities [print, elektronický dokument]
Zdroj:Life span and disability [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 24, č. 1. - Troina, (2021), s. 113-131
ISSN:1721-0151. - ISSN 2035-5963
Oblasť výskumu:010