Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:422270
Kategória:ACA
Autor:Derňarová Ľubica (20%)
Autor:Šantová Tatiana (15%)
Autor:Šuličová Andrea (15%)
Autor:Cinová Jana (15%)
Autor:Novotná Zuzana (15%)
Autor:Majerníková Ľudmila (15%)
Autor:Šimová Zuzana (5%)
Názov:Potřeby dítěte s diabetes mellitus [print, elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Praha : Grada Publishing, 2021
Rozsah:133 s.
ISBN:978-80-271-2076-5
Ohlas:[1] ONDRIOVÁ, I., FERTAĽOVÁ, T., CINOVÁ, J. 2022. Prípadová štúdia psychosociálnej dimenzie kvality života adolescenta s ochorením diabetes mellitus 1. typu. In Pediatrie pro praxi, ISSN 1213-0494. 2022, roč. 23, č. 2, s. 134-136. SCOPUS.
Oblasť výskumu:180