Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:420678
Kategória:ADE
Autor:Mačeková Soňa (20%)
Autor:Klobušovská Ivana (10%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Autor:Boroňová Iveta (10%)
Autor:Dojčáková Dana (10%)
Autor:Mathia Matúš (10%)
Autor:Gaľová Jana (10%)
Autor:Petrejčíková Eva (10%)
Autor:Šlebodová Miriama (10%)
Názov:Analýza génu TCF7L2 v spojitosti s obezitou ako kardiometabolickým rizikovým faktorom v rómskej a majoritnej populácii východného Slovenska [print, elektronický dokument]
Zdroj:Česká antropologie [print] : časopis České společnosti antropologické
Lokácia:Roč. 71, č. 1. - Brno, (2021), s. 17-22
ISSN:1804-1876
Oblasť výskumu:130
Oblasť výskumu:180