Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:420086
Kategória:ACB
Autor:Majerníková Ľudmila (19%)
Autor:Magurová Dagmar (19%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (19%)
Autor:Kaščáková Mária (19%)
Autor:Mrosková Slávka (19%)
Autor:Grešš Halász Beáta (5%)
Názov:Špecifiká potrieb pacienta s ochorením sclerosis multiplex [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2021
Rozsah:132 s.
ISBN:978-80-555-2727-7
Ohlas:[3] OBROČNÍKOVÁ, Andrea 2021. Vybrané meracie nástroje v starostlivosti o pacientov s neurologickým ochorením. In MMK 2021 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2021, s. 1068. ISBN 978-80-87952-35-1.
Oblasť výskumu:180