Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:418401
Kategória:ADM
Autor:Martončik Marcel (30%)
Autor:Zibrínová Ľubica (25%)
Autor:Adamkovič Matúš (12%)
Autor:Babinčák Peter (8%)
Autor:Smelý Igor (25%)
Názov:Porucha v dôsledku hrania digitálnych hier: skúsenosti so slovenskou verziou dotazníkov IGDT-10, GDT a štruktúrovaným klinickým rozhovorom SCI-IGD [print]
Zdroj:Česká a slovenská psychiatrie [print, elektronický dokument] : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
Lokácia:Roč. 117, č. 2. - Praha, (2021), s. 63-69
ISSN:1212-0383
Oblasť výskumu:060