Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:417646
Kategória:ADM
Autor:Hushko Serhii (15%)
Autor:Kulishov Volodymyr (20%)
Autor:Hangoni Tomáš (15%)
Autor:Puriy Hanna (20%)
Autor:Kuzyšin Bohuslav (15%)
Autor:Šip Maroš (15%)
Názov:Global work mobility in the integration conditions [print, elektronický dokument]
Zdroj:Quality - Access to Success [print] : journal of management systems
Lokácia:Roč. 22, č. 183. - Bucuresti, (2021), s. 72-77
ISSN:1582-2559. - ISSN 2668-4861
Ohlas:[1] ČABINOVÁ, Veronika, BURGEROVÁ, Jana, GALLO, Peter 2021. FH&P rating model and its application within the Slovak SPA enterprises. In GeoJournal of tourism and geosites : print, elektronický dokument, ISSN 2065-0817; 2065-1198. Oradea, 2021, Roč. 38, č. 4, s. 1143-1150.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060