Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:417568
Kategória:ADM
Autor:Dancák Pavol (100%)
Názov:The fundamental issue in education and the problem of responsibility [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of critical realism [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 20, č. 4. - Londýn, (2021), s. 1-15
ISSN:1476-7430. - ISSN 1572-5138
Ohlas:[4] 2022. REMBIERZ, Marek. Paradoxy európskej identity a sprostredkovanie európskych hodnôt. In Európska identita a sprostredkovanie európskych hodnôt. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 84. ISBN 978-80-555-2919-6.
Oblasť výskumu:020