Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:416690
Kategória:AAB
Autor:Kášová Martina (50%)
Autor:Tomášiková Slavomíra (50%)
Názov:Matka a dieťa v slovnej zásobe [print] : kultúrne a jazykové rozdiely pri preklade odbornej komunikácie v sociálnoprávnej oblasti z nemeckého do slovenského a českého jazyka
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021
Rozsah:115 s.
ISBN:978-80-555-2733-8
Ohlas:[4] 2021. ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana. K problematike rodovo vyváženého jazyka v nemeckých právnych textoch. In Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková, Mária Vajičková, Zuzana Gašová: Od textu k prekladu 15 : elektronický dokument. 1. vyd. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 59-69. ISBN 978-80-7374-131-0.
Ohlas:[3] 2021. WREDE, Oľga. Zur bewussten Reflexion des fachgebietsspezifischen Sachwissens und der Textsortenkenntnis in der Rechtsübersetzung. In Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková, Mária Vajičková, Zuzana Gašová: Od textu k prekladu 15 : elektronický dokument. 1. vyd. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 93-99. ISBN 978-80-7374-131-0.
Ohlas:[3] 2022. JENČÍKOVÁ, Blanka. Vplyv situačného kontextu na výber odbornej lexiky pri konzekutívnom tlmočení v priemyselnej výrobe. In Od textu k prekladu 16 [CD-ROM]. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 24. ISBN 978-80-7374-133-4.
Oblasť výskumu:020