Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:416670
Kategória:AAB
Autor:Vojteková Marta (100%)
Názov:Nové kompozitá s iniciálovými bázoidmi cudzieho pôvodu v poľštine [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:183 s.
ISBN:978-80-555-2713-0
Ohlas:[4] 2021. OLOŠTIAK, Martin, ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Slovotvorná adaptácia v slovenčine. In Martin Ološtiak, Ivana Bozděchová, Patrik Mitter: Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine : print, elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2021, s. 11-69 [3,8 AH]. ISBN 978-80-555-2802-1; 978-80-555-2817-5.
Ohlas:[6] 2022. BALOWSKA, Grazyna. Marta Vojteková, Nové kompozitá s iniciálovými bázoidmi cudzieho pôvodu v poľštine, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2021, 183 s. In Kontakty XIX. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, s. 143-146. ISBN 978-80-555-2950-9.
Ohlas:[3] 2022. SOJDA, Sylwia. Intensyfikacja i dezintensyfikacja w jezyku polskim i slowackim. 1. vyd. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2022, s. 313. ISBN 978-83-226-4225-2.
Ohlas:[5] 2022. SOJDA, Sylwia. O nowym typie złożeń we współczesnej polszczyźnie. In Rocznik Slawistyczny [online], ISSN 0080-3588. 2022 [cit. 2023-03-21], č. 71, s. 275-278. Dostupný na internete <https://journals.pan.pl/Content/125816/PDF/2022-RSLW-27.pdf?handler=pdf>
Ohlas:[3] 2022. BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfematika, slovotvorba : študijno-metodická príručka pre študentov slovenského oddelenia. Užhorod : Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2022 [cit. 2023-03-21], s. 82. Dostupný na internete <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46543/1/Budnikova-slovotvir-posibnyk2022.pdf>
Oblasť výskumu:020