Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:318314
Kategória:ADM
Autor:Mačeková Soňa (35%)
Autor:Mathia Matúš (30%)
Autor:Varaliová Zuzana (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Dojčáková Dana (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Gaľová Jana (5%)
Autor:Vašková Hedviga (5%)
Názov:Ethnic difference frequencies of thsd7a variant, but no association with obesity [print]
Zdroj:Anthropologie [print, elektronický dokument] : international journal of the science of man : International Journal of Human Diversity and Evolution
Lokácia:Roč. 59, č. 2. - Brno, (2021), s. 205-211
ISSN:0323-1119. - ISSN 2570-9127
Oblasť výskumu:130
Oblasť výskumu:180