Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:316796
Kategória:ADM
Autor:Horváthová Jarmila (34%)
Autor:Mokrišová Martina (33%)
Autor:Vrábliková Mária (33%)
Názov:Benchmarking – a way of finding risk factors in business performance [print, elektronický dokument]
Zdroj:Journal of Risk and Financial Management [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 14, č. 5. - Basel, (2021), s. 1-19
ISSN:1911-8066. - ISSN 1911-8074
URL:https://www.mdpi.com/1911-8074/14/5/221
Oblasť výskumu:080