Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:316793
Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (34%)
Autor:Ondrijová Ivana (33%)
Autor:Ratnayake Kaščáková Dagmara (33%)
Názov:Analysis of selected attributes of sensory marketing in the context of selected socio-demographic characteristics [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of management and business [print, elektronický dokument] : research and practice
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Prešov, (2021), s. 45-52
ISSN:1338-0494. - ISSN 1339-9381
URL:http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2021.pdf
Oblasť výskumu:080