Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:312899
Kategória:EDI
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Nagy, Imrich. Erazmov nárek nad rozvratom kresťanskej Európy na prahu novoveku. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 168 s. ISBN 978- 80-557-1611-4 [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2020), s. 298-299
ISSN:1338-4341